Det här är kursen för dig som funderar på andra sätt att leva med häst på.

Vad kan antrozoologin lära oss om detta?

Kursen startar kontinuerligt då det passar dig! Du kommer att bli inbjuden till diskussioner om etik i hästvärlden m.m. med andra deltagare oavsett när du deltar, då befintlig grupp finns hela tiden

Passar för dig som arbetar med hästar eller är intresserade av just hästens beteende och band till människor

Vi kommer att gå igenom en rad fallstudier med alternativa sätt att leva med häst på och diskutera dessa

En mycket bra start, men inte ett krav, är att först läsa kursen Antrozoologi - mellan djur och människor


Course Curriculum

Det är jag som är din lärare på kursen!


Therese Lilliesköld - MA AnthrozoologySelect a pricing plan and sign up

1 600 kr

Antrozoologi - inriktning häst